INTROTERM
efektywność energetyczna
w praktyce

INTROTERM  jest firmą doradczą w zakresie użytkowania energii.
Firma powstała w marcu 2009 roku.

Działalność obejmuje usługi doradztwa w zakresie budownictwa energooszczędnego, audytów energetycznych budynków,

wdrażania rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną procesów technologicznych oraz kompleksową obsługę inwestycji
w zakresie instalacji fotowoltaicznych.


Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie nieuchronnie rosnących cen energii stała się jedną z kluczowych potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, samorządów miast i gmin, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych
oraz odbiorców indywidualnych.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie została przygotowana oferta usług.
       

                                                                          

INTROTERM jest beneficjentem

Projektu „Efektywność energetyczna w praktyce”

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl