INTROTERM
efektywność energetyczna
w praktyce

Kontakt:

 
INTROTERM
Marek Korcz
ul. Władysława Kosińskiego 4 B
62-040 Puszczykowo
tel. 605 990 411


Adres poczty elektronicznej:  
introterm@wp.plDane rejestrowe:
NIP  783 129 17 71
REGON  301024453
Przeważający PKD: 71.12.Z  Działalność w zakresie inżynierii
i związane z tym doradztwo techniczne.
 

 


 

 

                                                                          

INTROTERM jest beneficjentem

Projektu „Efektywność energetyczna w praktyce”

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl